คุณยายนวล วัยเกษียณ
ที่กำลังจะเข้านอน
“จะปิดไฟเพื่อประหยัด”
หรือ
“เปิดไฟเพื่อความปลอดภัยของคนในซอย”
บางครั้ง การคิดถึงคนอื่น ก็ให้ความสุขมากกว่า เงินทอง
คุณยายนวลเลือกที่จะเปิดไฟหน้าบ้านของตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
เพื่อความปลอดภัย ของเพื่อนบ้าน และคนในซอย แทนประหยัดโดยการ
ปิดไฟเพราะมองว่า การใช้จ่ายเพื่อความปลอดภัย เป็นสิ่งที่สำคัญ
และจำเป็นมากกว่า คุณยายนวล จึงได้ความสุขจากการเลือก
เสียค่าไฟ แต่ให้ความปลอดภัยกับทุกคน
คิดให้ดี ..คุณจะเห็นคุณค่าที่มากกว่าเงินทอง
เพราะวิธีคิดวันนี้ จะกลายเป็นชีวิตคุณในวันพรุ่งนี้
ธนาคารธนชาต อยากให้คนไทย คิดใหม่ ใช้เงินเป็น เห็นความสุข
คุณยายนวล วัยเกษียณ
ที่กำลังจะเข้านอน
“จะปิดไฟเพื่อประหยัด”
หรือ
“เปิดไฟเพื่อความปลอดภัยของคนในซอย”
บางครั้ง การคิดถึงคนอื่น
ก็ให้ความสุขมากกว่า เงินทอง
คุณยายนวลเลือกที่จะเปิดไฟหน้าบ้านของตน
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อความปลอดภัย
ของเพื่อนบ้าน และคนในซอย แทนประหยัด
โดยการปิดไฟเพราะมองว่า การใช้จ่าย
เพื่อความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็น
มากกว่า คุณยายนวล จึงได้ความสุข
จากการเลือก
เสียค่าไฟ แต่ให้ความปลอดภัยกับทุกคน
คิดให้ดี ..คุณจะเห็นคุณค่าที่มากกว่าเงินทอง
เพราะวิธีคิดวันนี้
จะกลายเป็นชีวิตคุณในวันพรุ่งนี้
ธนาคารธนชาต อยากให้คนไทย คิดใหม่ ใช้เงินเป็น เห็นความสุข
ร่วมแบ่งปันเรื่องราวการ
ReThink คิดใหม่ ใช้เงินเป็น เห็นความสุข
ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน จะได้รับหนังสือ และ กระเป๋า
รวมทั้งหมด 100 รางวัล จาก ธนาคารธนชาต
ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน จะได้รับหนังสือ
และ กระเป๋า
รวมทั้งหมด 100 รางวัล
จาก ธนาคารธนชาต
พบกับแนวคิด ReThink
ของคนอื่น ๆ ได้ที่นี่