คุณจุลเทพ บุญกรชนก หรือคุณชายผักสลัด
เจ้าของแบรนด์มังกรหยก
เพียงแค่คิดใหม่ว่าเราก็ทำได้แล้วลงมือทำ
ก็จะทำให้ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน
จากเด็กเรียนไม่เก่ง แทบจะหมดอนาคตคนหนึ่ง
แต่มีความฝันที่อยากจะประสบผลสำเร็จ ก็พลิกชีวิตตัวเองได้
เพียงเพราะมองเห็นต้นทุนของตัวเองที่มากกว่าคนอื่น จึงกลับมาคิดใหม่พร้อมลงมือทำ
ก็ทำให้ประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้ และยังวางแผนการจัดการเงินให้ตัวเอง
มีความสุขและพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองได้มาอีกด้วย
เพราะวิธีคิดวันนี้ จะกลายเป็นชีวิตคุณในวันพรุ่งนี้
ธนาคารธนชาต อยากให้คนไทย คิดใหม่ ใช้เงินเป็น เห็นความสุข
คุณจุลเทพ บุญกรชนก หรือคุณชายผักสลัด
เจ้าของแบรนด์มังกรหยก
เพียงแค่คิดใหม่ว่าเราก็ทำได้แล้วลงมือทำ
ก็จะทำให้ประสบความสำเร็จ
ได้อย่างแน่นอน
จากเด็กเรียนไม่เก่ง แทบจะหมดอนาคตคนหนึ่ง
แต่มีความฝันที่อยากจะประสบผลสำเร็จ
ก็พลิกชีวิตตัวเองได้เพียงเพราะมองเห็นต้นทุนของตัวเองที่มากกว่าคนอื่น จึงกลับมาคิดใหม่พร้อมลงมือท ก็ทำให้ประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้ และยังวางแผนการจัดการเงินให้ตัวเอง มีความสุขและพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองได้มาอีกด้วย
เพราะวิธีคิดวันนี้
จะกลายเป็นชีวิตคุณในวันพรุ่งนี้
ธนาคารธนชาต อยากให้คนไทย
คิดใหม่ ใช้เงินเป็น เห็นความสุข
ขอบคุณที่ร่วมแบ่งปันเรื่องราวการ
ReThink คิดใหม่ ใช้เงินเป็น เห็นความสุข
ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน จะได้รับหนังสือ และ กระเป๋า
รวมทั้งหมด 100 รางวัล จาก ธนาคารธนชาต
ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน จะได้รับหนังสือ
และ กระเป๋า
รวมทั้งหมด 100 รางวัล
จาก ธนาคารธนชาต
พบกับแนวคิด ReThink
ของคนอื่น ๆ ได้ที่นี่