นพดล สถาปนิก ที่เป็นหัวหน้าครอบครัว
รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด เมื่อเจอปลาเค็มเหลือในตู้เย็น
“จะทิ้ง” หรือ “จะ Think ดี”
หลายครั้งอาหารที่เหลือในตู้เย็นก่อนจะทิ้ง ลอง Think ดูอีกทีมั๊ย?
ก่อนนจะทิ้ง หากเราฉุกคิดสักนิด สามารถคิดสร้างสรรค์เมนูใหม่ได้
นพดลเลือกนำปลาเค็มมาปรุงใหม่ เป็นสปาเก็ตตี้ปลาเค็มรสชาติอร่อยถูกใจคนในครอบครัว วิธีนี้ นอกจากจะทำให้เห็นคุณค่าอาหารโดยการ
ไม่กินทิ้งขว้างแล้ว ยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
และได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวอีกด้วย
คิดให้ดี....คุณจะเห็นความพอเพียงที่อบอุ่น
“เพราะวิธีคิดของวันนี้...จะกลายเป็นชีวิตคุณ ในวันพรุ่งนี้”
ธนาคารธนชาต อยากให้คนไทย คิดใหม่ ใช้เงินเป็น เห็นความสุข
นพดล สถาปนิก
ที่เป็นหัวหน้าครอบครัว
รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เมื่อเจอปลาเค็มเหลือในตู้เย็น
“จะทิ้ง”
หรือ
“จะ Think ดี”
หลายครั้งอาหารที่เหลือในตู้เย็น
ก่อนจะทิ้ง ลอง Think ดูอีกทีมั๊ย?
ก่อนนจะทิ้ง หากเราฉุกคิดสักนิด สามารถคิด
สร้างสรรค์เมนูใหม่ได้ นพดลเลือกนำ
ปลาเค็มมาปรุงใหม่ เป็นสปาเก็ตตี้ปลาเค็ม
รสชาติอร่อยถูกใจคนในครอบครัว
วิธีนี้ นอกจากจะทำให้เห็นคุณค่าอาหาร
โดยการไม่กินทิ้งขว้างแล้ว ยังเป็นการประหยัด
ค่าใช้จ่าย และได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวอีกด้วย
คิดให้ดี....คุณจะเห็นความพอเพียงที่อบอุ่น
“เพราะวิธีคิดของวันนี้...จะกลายเป็นชีวิตคุณ
ในวันพรุ่งนี้”
ธนาคารธนชาต อยากให้คนไทย คิดใหม่ ใช้เงินเป็น เห็นความสุข
ร่วมแบ่งปันเรื่องราวการ
ReThink คิดใหม่ ใช้เงินเป็น เห็นความสุข
ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน จะได้รับหนังสือ และ กระเป๋า
จาก ธนาคารธนชาต
ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน จะได้รับหนังสือ
และ กระเป๋า
จาก ธนาคารธนชาต
พบกับแนวคิด ReThink
ของคนอื่น ๆ ได้ที่นี่